Стопанска асоциация град Пловдив
          Стопанска асоциация – Пловдив е доброволна неправителствена асоциация на бизнес индустрията в град Пловдив и пловдивския регион. Създадена е през 1981 година по закона за лицата и семейството.
Обединиява и И представлява интересите на над 360 фирми в региона.
Стопанска Асоциация – Пловдив обединява физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност.
          Основната цел на Стопанска Асоциация – Пловдив е да обединява интересите и подпомага развитието на производствената, търговска и обслужваща дейност на индустрията. Да влияе върху развитието на обществото и да отстоява правата на индустриалните субекти. Да подпомага фирмите за установяване на международни контакти с чуждестранни фирми и с други работодателски организации. Да защитава българските индустриални интереси в страната и чужбина.
          Осъществява международно сътрудничество със сродни ораганизации от 15 държави от Европа и Азия.
Активно участвува в разработване на проекти по програмите на Европейския Съюз – ФАР, САПАРД и ИСПА.
Към Стопанска Асоциация – Пловдив от 1994 година е създаден Арбитражен съд, в който разглеждат търговски спорове съгласно чл.9, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс.
.