Черна везна на бял фон с думите 'Арбитражен съд при Стопанска асоциация - град Пловдив' отдясно (също черни на бял фон)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АРБИТРАЖНАТА КОЛЕГИЯ ПРИ АРБИТРАЖНИЯ СЪД КЪМ СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ ПЛОВДИВ

1. АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ПИСКОВА Адвокат Пловдив
2. БОНИ ПАНАЙОТОВ СЪБЕВ Адвокат Пловдив
3. ВАНЯ ГОСПОДИНОВА КОСТОВА Адвокат Пловдив
4. ВЕНЕТА ХРИСТОВА ИЛИЕВА Адвокат Пловдив
5. ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ГЕШЕВА Адвокат София
6. ГАНКА ВИЧЕВА ВИЧЕВА Адвокат Пловдив
7. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ КАРАСТОЯНОВ Адвокат Пловдив
8. ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА ГОЗАНСКА асистент в Юридическия факултет на ПУ ”П.Хилендарски”
9. ЕВЕЛИНА РУСЧЕВА БОЖИКОВА Адвокат Пловдив
10. ЗДРАВКО ПЕТРОВ КАЧУЛКОВ Адвокат Пловдив
11. ИВАН ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ Адвокат Пловдив
12. КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ БРУСЕВ Адвокат Пловдив
13. МАЯ ЗАПРЯНОВА СИМЕОНОВА Адвокат Пловдив
14. МИГЛЕНА ПЕТКОВА СТАМБОЛИЕВА Адвокат София
15. НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ Адвокат Пловдив
16. НЕДЯЛКО ХРИСТЕВ ШИЛЕВ Адвокат Пловдив
17. ПЕТЪР СИМОВ НИКОВ Адвокат Пловдив
18. СЕВДАЛИН БОЖИКОВ Юрист Пловдив
19. КРАСИМИР КОСТОВ КОЛАРОВ Юрист Пловдив